Ogłoszenia

Home Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1
Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi cateringu w dla dzieci korzystających edukacji przedszkolnej,
w ramach projektu pt. „Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat ”, nr RPMA.10.01.04-14-2636/15

Termin składania ofert upływa 12 lipca 2016 r.

Ogłoszenie
Zał. 1 –  wzór oferty
Zał. 2 – Potwierdzenie spełnienia warunków
Zał. 3 – Potwierdzenie o braku powiązań

Ogłoszenie wyników

 

Ogłoszenie nr 2
W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Anita Kawczyńska, Krzysztof Wojdat Spółka Cywilna Bąbelki prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).
Termin składania ofert upływa 03.04.2017 r.

Rozpoznanie rynku
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Ogłoszenie nr 3
W związku z realizacją projektu Przedszkole Bąbelki – szansą na integrację dzieci w wieku 2,5 – 5 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Anita Kawczyńska, Krzysztof Wojdat Spółka Cywilna Bąbelki prowadzi procedurę w trybie określonym w §11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu (rozeznanie rynku).
Termin składania ofert upływa 09.06.2017 r.

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3