Przedszkole

Home Przedszkole
Kilka słów o nas
Bąbelkowa Akademia to wyjątkowe, niepubliczne przedszkole integracyjne w Łomiankach. Na co dzień wykorzystujemy dobroczynny wpływ muzyki na wszechstronny rozwój dzieci. U nas dźwięki mają moc!

niewielkie grupy
przestronne sale
zajęcia muzyczne
codziennie język angielski
przyjazne otoczenie
zdrowe posiłki
nauka i zabawa
kompetentna kadra

Wykorzystujemy metody pedagogiczne oparte na muzykoterapii, rytmice i choreoterapii, dzięki którym Maluchy odkrywają nowe umiejętności i uczą się wrażliwości. Obcowanie z muzyką w połączeniu z ruchem, śpiewem oraz graniem na różnorodnych instrumentach sprawia, że dziecko jest aktywne w naturalny dla siebie sposób. Takie zajęcia to dodatkowa wartość dla naszych przedszkolaków, obok nauki współdziałania oraz uzupełniania się dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Zajęcia dodatkowe
Urozmaicamy ofertę dydaktyczną ciekawymi propozycjami zajęć, które są prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów. W ramach czesnego wszystkie dzieci obejmuje:

rytmika 2 razy w tygodniu
korektywa
opieka psychologa i logopedy (diagnoza i badania przesiewowe, zajęcia grupowe)
bajkoterapia
opieka dietetyka
język angielski 5 razy w tygodniu

Realizując ramy podstawy programowej, dodatkowo pracujemy na elementach Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz, metody Marianne Frostig. Dzieci uczą się czytać metodą analityczno-syntetyczną o charakterze funkcjonalnym E. i F. Przyłubskich i Metodą symultaniczno-sekwencyjną – inaczej metodą krakowską lub metodą sylabową prof. Jagody Cieszyńskiej.

Wszystko zależy od preferencji i możliwości dzieci – nie nastawiamy się na jedną konkretną metodę.

Zajęcia terapeutyczne

Dzieci w naszym przedszkolu mogą skorzystać z dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych. Dla Maluchów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym są one w cenie czesnego.

Integracja Sensoryczna

Zajęcia w tym obszarze wspomagają właściwe odbieranie bodźców przez mózg dziecka. Ich celem jest zwiększenie zdolności do nauki oraz wzrost samooceny, a także przezwyciężenie takich trudności, jak np. problemy z koordynacją, opóźnienia w rozwoju mowy czy w rozwoju dużej lub małej motoryki.

Logopedia

Podczas niej przedszkolaki uczą się prawidłowej mowy oraz pracują nad jej wadami czy zaburzeniami; dbamy o jak najlepszy rozwój dzieci w tym kierunku i skupiamy się na wszystkich czynnikach, które mogą mieć negatywny wpływ na mowę.

Terapia psychologiczna
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.
Psycholog: obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych, prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli, diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, organizuje warsztaty dla rodziców.
TUS
Trening Umiejętności Społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka. Jest metodą terapii umożliwiającą osobom z trudnościami w sferze społecznej zmniejszać deficyty w zakresie kompetencji społecznych i pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. TUS obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę.
Program zajęć terapeutycznych przewiduje naukę dziesięciu podstawowych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, jej wyrażania, radzenia sobie z uczuciami, odróżniania uczuć i także mówienia komplementów.
Terapia Pedagogiczna

Celem tej terapii jest stymulowanie właściwego rozwoju Maluchów. To zarówno korygowanie jego nieprawidłowości, wyrównywanie braków w wiadomościach, ale również dostrzeganie uzdolnień i pozytywnych cech.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

W ramach tych ćwiczeń nastawiamy się na gimnastykę korekcyjną – profilaktykę i pracę nad wadami postawy, rozciągane są przykurczone mięśnie i wzmacniane mięśnie rozciągnięte i osłabione, kształtowana jest równowaga

Tyflopedagog - zajęcia z Terapii Widzenia

Uczymy co zrobić, aby lepiej wykorzystywać swoje oczy. W Treningu Widzenia poprawiamy różne umiejętności składające się na dobry wzrok zależnie od potrzeb konkretnego dziecka. Terapia widzenia to aktywny trening całego procesu widzenia. Zaczynamy od podstawowych funkcji widzenia takich jak orientacja czy ruchy oczu. Potem przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych – widzenie obuoczne i akomodacja. Kończymy na funkcjach poznawczych, percepcyjnych. Podczas treningu wzrokowego uczymy się świadomie używać swoich oczu. Stosując terapię widzenia poprawiamy: świadome wykorzystanie obwodowego widzenia, ruchy gałek ocznych, koordynację oko – ręka, szybkość postrzegania, koncentrację, śledzenie oczu itp.

Nasze grupy

Pracujemy w małych grupach dzięki czemu na każde dziecko jest zwracana szczególna uwaga.
Integracja w naszym przedszkolu jest bardzo ważna, dlatego dzieci mają opiekę nauczyciela prowadzącego, psychologa lub logopedy
Oferujemy terapię logopedyczną, psychologiczną, SI, pedagogiczną, korektywę indywidualną, opiekę tyflopedagoga, zajęcia Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia z korektywy i rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu, język angielski w każdej grupie 5 razy w tygodniu.
Zapewniamy także dla dzieci z orzeczeniem bezpłatne zajęcia z SI, logopedii, terapii pedagogicznej oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

699 złmiesięcznie
Mali Muzykanci
07:00 - 18:30
  • Wiek: 4 LATA
  • Liczebność grupy: 17
699 złmiesięcznie
Tańczące Nutki
07:00 - 18:30
  • Wiek: 5 LAT
  • Liczebność grupy: 17
Plan dnia
Jeden dzień z życia przedszkolaka
07.00 - 08.30 - czas w świetlicy
08.30 - 09.00 - śniadanie
09.00 - 10.00 - zajęcia dydaktyczne
10.00 - 11.00 - zajęcia korekcyjne / dydaktyczne / język angielski / ceramika / zumba
11.00 - 12.00 - zajęcia dydaktyczne / język angielski / rytmika
12.00 - 12.30 - posiłek
12.30 - 13.30 - język angielski / taniec nowoczesny / zajęcia dydaktyczne
13.30 - 14.00 - odpoczynek
14.00 - 15.00 - drugie danie
15.00 - 16.30 - zajęcia opiekuńczo wychowawcze
16.30 - 17.00 - podwieczorek
17.00 - 18.30 - czas w świetlicy
Dzień w Bąbelkowej Akademii rozpoczyna się o godzinie 7.00, a kończy o 18.30. W tych godzinach dzieci bawią się i uczą podczas zajęć prowadzonych przez kompetentnych pedagogów. Maluchy mają zapewnione całodzienne wyżywienie – 4 pełnowartościowe posiłki (śniadanie, zupę i II danie z kompotem, podwieczorek oraz II podwieczorek), uwzględniamy także indywidualne preferencje żywieniowe i wykluczenia.

Nasza kadra
Jolanta Mastalerz
Prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Magister wychowania fizycznego, ukończyła szkolenie I stopnia w obszarze integracji sensorycznej oraz jest absolwentką studiów podyplomowych z logopedii; dzieci podczas zajęć z Panią Jolantą ćwiczą zapobiegające wadom stóp oraz uczestniczą w zabawach, które rozwijają koordynację ruchową i kształtują równowagę.
Julita Sadowska-Syta
Dzieci podczas zajęć z psychologiem są wspierane w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego. Poprzez zabawę dzieci uczą się jak rozpoznawać, akceptować emocje własne i innych osób. Pomagamy rozwijać umiejętności radzenia sobie z emocjami w bezpieczny i akceptowalny sposób. W czasie zajęć pracujemy również nad rozwojem kompetencji społecznych, logicznym myśleniem, usprawnianiem koncentracji uwagi.
Izabela Miśkiewicz
Jest naszą specjalistką od ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej. Podczas muzykoterapii, rytmiki i choreoterapii pod okiem Pani Izabeli dzieci doskonale rozwijają swoje umiejętności, kreatywność i wyobraźnię.
Magdalena Boczarska
Ekspertka od terapii pedagogicznej. Magister pedagogiki specjalnej, która od 14 lat pracuje z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi. Pani Magdalena skupia się na potencjale dzieci, swoje zajęcia opiera na metodzie zabaw fundamentalnych, pedagogice zabawy i elementach metody dobrego startu. Kieruje się zasadą, że dzieci chętniej się angażują, kiedy czerpią z tego przyjemność.